Gwalia Singers

(Swansea)
Gwalia logo
Cantorion Gwalia

(Abertawe)


 
  Os ydych chi'n aelod o Facebook,
  Gwiriwch ein grŵp!    

Welsh Flag
I ddarllen fersiwn Saesneg
o'r newyddion
cliciwch yma


Diwrnod prysur iawn - Dydd Sadwrn, Mawrth 2, 2024.

Roedd yn anarferol iawn i ni gymryd rhan mewn dau ddigwyddiad yr un diwrnod ond dyna a fu.Dechreuasom â chyngerdd amser cinio yng nghanol Marchnad Abertawe fel rhan o’u dathliad ‘Croeso’ dau ddiwrnod ar Fawrth 1af ac 2ail.Casglodd tyrfa fawr wrth i ni eu diddanu am dros hanner awr.Canasom rhai pethau traddodiadol Cymreig  -’Calon Lân’, ’Cwm Rhondda’, ’Y Darlun’, ’O Gymru’, a’r Anthem Genedlaethol.  Canasom hefyd rhai  caneuon o’n rhaglen arferol ‘There is a Land’ - cân hyfryd am ‘wlad y gân, ’The Impossible Dream’, ’One Day I’ll Fly Away’, a ‘Can’t Take My Eyes Off You’ - a dyma’r gynulleidfa’n ymuno.Mwynhaodd y gynulleidfa a’r gwerthwyr stondinau’r canu’n fawr iawn.


Yr ail ddigwyddiad oedd cyngerdd elusennol ar gyfer Grŵp Codi Arian ‘Marie Curie,y Mwmbwls a Gŵyr.Roedd hon gyda’r hwyr yn Eglwys All Saints, Ystumllwynarth.  Roedd yr Eglwys yn llawn, a’r gynulleidfa wrth eu bodd.Perfformiodd y Côr ddau sesiwn yn y ddau hanner, a Matthew Sims,ein Cyfarwyddwr Cerdd yn canu unawdau rhyngddynt, a Daniel Davies, un o’n tenoriaid gorau yn yr ail hanner.  Ail-adroddwyd yr holl ganeuon a ganwyd yn gynt yn y dydd yn y Farchnad, ond ychwanegwyd ‘What Would I Do Without My Music’, ’You Raise Me Up’, ’Benedictus’, ’Three Times A Lady’, ’You Are So Beautiful’, a ‘If We Only Have Love’.  Gobeithiwn fod y Gyngerdd wedi codi arian sylweddol i’r elusen ‘Marie Curie’ haeddiannol iawn.


Ail-ddechrau hapus! - Dydd Sadwrn, Chwefror 24, 2024

Ie,ail-ddechrau hapus ar ganu arferol y Côr, dychwelasom i Eglwys San Paul yn y Sgeti, ac i arweinyddiaeth Nick Rogers gan fod ein Cyfarwyddwr Cerdd, Matt i ffwrdd ar fusnes-ac roeddem wrth ein bodd gyda dychweliad ein cyfeilyddes wych Rhian ar ôl salwch byr, diflas.

Roeddem ym mhriodas Jessica a Jamie, a darparwyd trefniant addas-, ac fe’i werthfawrogwyd gan y gynulleidfa cyn mynediad y briodferch.Wrth iddi gamu i lawr yr Eglwys canasom y ‘Benedictus’ tyner, cyn symud n’ôl i’n seddau ar gyfer yr emynau cynulleidfaol, a’r gwasanaeth ei hun.  Dychwelasom i’r blaen wrth i Jessica a Jamie arwyddo’r gofrestr, a chanasom rhagor o’n rhaglen adnabyddus, ac yna’r eitem ‘orymdeithiol’ ‘Can’t Take My Eyes Off You’.Yn ôl yr ymateb llawen ac, yn wir, y gynulleidfa’n ymuno, oedd hwn yn boblogaidd tu hwnt ac yn ddiweddglo pwrpasol i’r digwyddiadau.

Diolch i’r briodferch a’r priodfab, a’n dymuniadau gorau i’r dyfodol-ac rydym yn hapus i atgoffa pawb ein bod yn perfformio ddwywaith ddydd Sadwrn, Mawrth 2.Fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi byddwn ym Marchnad Abertawe, amser cinio-ac yna, un o’n hoff gynherddau blynyddol, yn All Saints, y Mwmbwls, ar gyfer Cyngerdd ‘Cenhinen Pedr’ Marie Curie, yn yr hwyr.

Rydym ni n’ôl!

Ein cyngerdd Nadolig olaf